Strategisch beleidsplan

Strategie. Waarom nu?

We hebben in 2021 gebouwd aan een nieuwe strategie voor OSG Hengelo. Geen eenvoudige exercitie, in een tijd met de aanhoudende COVID-19 pandemie en de weerslag hiervan in de scholen. Toch hebben we ervoor gekozen om aan de slag te gaan, in een relatief kort tijdsbestek. Waarom we dit hebben gedaan? Omdat het, eigenlijk heel eenvoudig, cruciaal is voor een duurzaam voortbestaan van onze scholen en de scholengroep als geheel. Er vinden allerlei ontwikkelingen plaats, zowel binnen de scholengroep als om ons heen: fusies van scholengroepen, wijzigingen in leerlingstromen, ontwikkelingen in de samenleving en maatschappij waarin we leven. Willen we als scholen en scholengroep blijvend van betekenis zijn voor de leerlingen in en om Hengelo, dan hebben we een aantal keuzes te maken. Dit doen we in onze strategie door antwoord te geven op de vraag: Waar gaan we voor in de komende jaren?

Benieuwd naar onze identiteit, visie en strategie? Lees dan hiernaast het volledige strategisch beleidsplan 2021-2025.