Organisatie

Raad van Toezicht
De OSG Hengelo hanteert de governancecode “Goed onderwijsbestuur in het voortgezet
onderwijs”. Zoals deze code aangeeft, is er een scheiding tussen bestuur en intern toezicht. Het
intern toezicht wordt uitgevoerd door de Raad van Toezicht. De taken en verantwoordelijkheden
van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in de statuten van OSG Hengelo en het reglement van
de Raad van Toezicht waarin de principes van de code zijn verankerd.
De Raad van Toezicht zorgt voor een bestendiging of verhoging van de kwaliteit van het toezicht.
Daartoe volgen de leden cursussen bij de VTOI-NVTK en/of nemen deel aan informatieve
bijeenkomsten over ontwikkelingen in het onderwijs.

College van Bestuur
De voorzitter van het College van Bestuur a.i. van de OSG Hengelo is Dirk Speelman. De voorzitter
van het College van Bestuur is het bevoegd gezag en verantwoordelijk voor het ontwikkelen en
uitvoeren van het beleid van de organisatie en het aansturen van de schooldirecteuren.

Bestuursbureau
Het bestuursbureau van de OSG Hengelo verricht ondersteunende en faciliterende diensten voor
het bestuur en de locaties. Het bestuursbureau heeft de volgende stafafdelingen:
• Personeel & Organisatie
• Financiën
• Facilitair
• ICT

Hieronder het overzicht van de medewerkers op het bestuursbureau:

Voorzitter College van Bestuur
Dirk Speelman (a.i.)                         d.speelman@osghengelo.nl

Personeel & Organisatie
Bill Vrijenhoek (hoofd)                    b.vrijenhoek@osghengelo.nl
Catharien Hendriks                          c.hendriks@osghengelo.nl
Karin Kalkman                                    k.kalkman@osghengelo.nl
Ilse Meulman                                       i.meulman@osghengelo.nl

Financiën
Wendy Groot Nuelend (hoofd)      w.grootnuelend@osghengelo.nl
Melanie Bakker                                    melanie-bakker@osghengelo.nl
Bjorn Holterman                                 b.holterman@osghengelo.nl

Facilitair
René Kottier (hoofd)                          r.kottier@osghengelo.nl
Erik Witteveen                                      e.witteveen@osghengelo.nl

ICT
Rob Olde Riekerink (hoofd)            r.olderiekerink@osghengelo.nl
Niels Hampsink                                   n.hampsink@osghengelo.nl
Luuk Hennink                                       l.hennink@osghengelo.nl
Youri Hofstee                                        y.hofstee@osghengelo.nl
Marco Kampert                                   m.kampert@osghengelo.nl
Mario Mastroianni                              m.mastroianni@osghengelo.nl
Herbert Schluter                                 h.schluter@osghengelo.nl

Secretariaat
Thecla Wesseler                                  t.wesseler@osghengelo.nl

OSG Hengelo Strategisch beleidsplan