Over OSG

DE MISSIE EN VISIE

Collectieve ambitie

OSG Hengelo is een openbare, brede scholengroep waarin alle typen voortgezet onderwijs, van praktijkonderwijs tot en met gymnasium, zijn vertegenwoordigd.
Wij willen bereiken dat elke leerling zichzelf en zijn talenten optimaal kan ontwikkelen. Wij zijn een professionele organisatie die kwalitatief hoogwaardig onderwijs aanbiedt met medewerkers die een passie voor onderwijs hebben. Met de eigen identiteit van de vier scholen binnen OSG Hengelo zijn wij in staat maatwerk te leveren. Dit gebeurt in een veilige en uitdagende omgeving waar respect en vertrouwen centraal staan. Een grote betrokkenheid van ouders is hierbij wenselijk.

De pedagogische identiteit

OSG Hengelo heeft er voor gekozen om met behoud van de noodzakelijke eenheid toch veel verantwoordelijkheid bij de scholen te leggen. Dit betekent dat iedere vestiging verantwoordelijk is voor het eigen onderwijsresultaat en voor de manier waarop dit resultaat wordt behaald. Resultaat van deze ontwikkeling is dat onderwijskundige accenten op de diverse vestigingen verschillen en dat die accenten ook naar (toekomstige) leerlingen en hun ouders worden gecommuniceerd.
Zo kan OSG Hengelo aan leerlingen die opleiding en die werkwijze bieden die het beste passen bij het niveau en de manier van leren van de desbetreffende leerlingen. De scholen concretiseren op een eigen wijze de eigen pedagogische identiteit.

De scholen zijn:

  • Bataafs Lyceum
  • ’t Genseler
  • C.T. Stork College (in samenwerking met de Stichting Carmel)
  • Montessori College Twente

 

Gezamenlijke kernwaarden OSG Hengelo

OSG Hengelo werkt vanuit een collectieve ambitie en gemeenschappelijke kernwaarden. De gezamenlijke kernwaarden van OSG Hengelo gelden voor alle scholen en vormen de basis voor de verdere beleidsontwikkeling/identiteitsontwikkeling van de scholen.

Vanuit de collectieve ambitie worden de strategische en operationele doelstellingen in gezamenlijkheid opgesteld. In 2016 is het strategisch beleidsplan voor de periode 2016-2020 vastgesteld. OSG Hengelo is een ondernemende organisatie in een veranderende samenleving. Onze gedeelde kernwaarden zijn:

Betrouwbaarheid
Van leerlingen en medewerkers van OSG Hengelo kun je op aan, je kunt op elkaar rekenen. Oprechtheid en duidelijkheid zijn voor ons belangrijk. OSG Hengelo voldoet aan de eisen van de tijd: we leiden ondernemende leerlingen op voor een veranderende samenleving.

Creativiteit
De toekomst staat niet vast. Onze leerlingen moeten durven om buiten bestaande patronen en conventies te denken om kansen te ontdekken. Ook van onze medewerkers wordt verwacht dat zij buiten methodes, vakken en lokalen durven te denken. De creativiteit van de docent brengt leerlingen tot bloei.

Respect
Respect is een belangrijke kernwaarde voor OSG Hengelo. Iedereen is welkom op onze scholen, wij zijn een afspiegeling van de samenlevering. Dat betekent dat we elkaar tegemoet treden met interesse en ons bewust zijn van hoe we met elkaar omgaan in de school.

Talentontwikkeling
Iedereen heeft talenten. Het is belangrijk dat talent ontdekt en ontwikkeld wordt om er optimaal van te kunnen profiteren. Het is van belang dat we iedere dag investeren in iedere leerling. Naast de OSG-kernwaarden heeft iedere school eigen kernwaarden vastgesteld. Deze schoolkernwaarden typeren de vier verschillende scholen binnen OSG Hengelo en maken duidelijk waar de medewerkers van de school voor staan en wat de leerlingen kunnen verwachten van de school, bovenop waar OSG Hengelo al voor staat.