Schoolveiligheid

De OSG Hengelo participeert samen met de andere Hengelose VO scholen, het ROC van Twente, het Openbaar Ministerie, de politie Twente en de gemeente Hengelo in de werkgroep schoolveiligheid.

Deze werkgroep heeft een convenant schoolveiligheid opgesteld dat door alle betrokken instanties is ondertekend. Het doel van het convenant is om afspraken te maken om strafbaar gedrag tegen te gaan en te zorgen voor een sociaal veilig klimaat rondom en in de scholen. In het convenant staat welke verantwoordelijkheid en rol elke partij heeft op het gebied van schoolveiligheid. De partijen hebben door middel van het convenant uitgesproken dat zij herkenbaar veiligheidsbeleid voeren.   De scholen spreken uit dat hun interne regelgeving en sanctiebeleid in principe uitgevoerd wordt op basis van het handelingsprotocol en daarbij ondersteund worden door de andere betrokkenen.

 

Het handelingsprotocol is een actualisatie van eerdere afspraken op het gebied van schoolveiligheid. Het past in het landelijk beleid , dat voorschrijft dat alle scholen een schoolveiligheidsbeleid moeten hebben . De uitvoering van het convenant schoolveiligheid wordt jaarlijks geëvalueerd  met de betrokken partijen. 

Voor de inhoud van het handelingsprotocol klikt u hier.