Over Ons

Onze maatschappelijke opdracht

Een school is van en voor de samenleving, dit geldt helemaal voor openbare scholen. We leven meer en meer in een samenleving waar iedereen gelijke kansen en mogelijkheden verdient: ongeacht afkomst, religie, taal, voorkeuren, uiterlijk, gedachten of werk- en denkniveau.
Daarmee is de maatschappelijke opdracht van de scholen binnen de OSG Hengelo helder.

De leerlingen op onze scholen te laten groeien in hun ontwikkeling om betekenisvol mee te kunnen doen én bij te dragen aan onze samenleving.

Onze gezamenlijke OSG-missie
Wij heten onze leerlingen welkom op onze vier scholen. We zien scholen als mini-samenleving waar we elkaar ontmoeten vanuit gemeenschappelijke waarden.

Een veilige en vertrouwde ontmoetingsplek waar we samen leven, samen werken, samen leren en samen bouwen, uiteraard in verbinding met de maatschappij.

 • Een plek waar je erkenning voelt voor wie je bent; waar je werkelijk gezien wordt als mens.
 • Een plek waar we keuzes aanreiken, je uitdagen en steunen in je talent- ontwikkeling. Maar ook een plek waar jij jezelf uitdaagt; een plek waar je meer en meer kunt worden wie jij wilt zijn.
 • En een plek waar je anderen ontmoet, fouten maakt en opstaat, zodat je groeit als mens en de school zelfbewust en met nieuwe verhalen verlaat; klaar voor de volgende stap.

Wij zijn een openbare scholengroep en we bundelen onderling onze krachten. We werken waar van waarde voor onze leerlingen samen. Daarnaast verschillen we en koesteren we de eigen identiteit en (onderwijs)visie van de vier scholen. Immers, alleen dan is elke school in staat maatwerk te leveren: passend bij de eigen leerlingenpopulatie en het schoolprofiel. Dit gebeurt in een veilige en uitdagende omgeving waar respect en vertrouwen centraal staan.

Een grote betrokkenheid van ouders is hierbij wenselijk.

Kernwaarden

Kernwaarden laten zien waar we voor staan, wat de waarden zijn waar vanuit we willen werken. We zijn openbare scholen en bouwen voort op de kernwaarden van openbaar onderwijs Nederland. Vanuit dit fundament zijn onze eigen kernwaarden voortgekomen:

 • Erkenning 
  Vrijheid vraagt om erkenning.

Elk mens doet ertoe. Met alles dat hij of zij meeneemt. Een mens met een verleden, met persoonlijke verhalen die hem of haar vormden en dromen over de toekomst. Deze verhalen en dromen brengen we samen, want pas vanuit ‘samen’ ontstaat begrip, erkenning, respect en verbinding: zo belangrijk in onze maatschappij van tegenwoordig. We hebben oog voor ieder mens en erkennen wat we zien. Dit brengt geen vrijblijvendheid, maar juist verantwoordelijkheid met zich mee. De verantwoordelijkheid om ook anderen te erkennen in wie zij zijn.

 • Groei 
  We groeien vanuit ontmoeting.

We zijn gericht op groei en op het zetten van een volgende stap en beseffen: groeien doe je niet alleen, maar is aanstekelijk en vraagt om samen. Daarom ontmoeten we elkaar, kennen we elkaar en dragen we bij aan elkaars groei. De korte lijnen, wendbaarheid en flexibiliteit binnen onze stichting helpen hierbij. We zijn nieuwsgierig naar elkaar, dagen uit, zijn betrokken, stellen vragen, en hebben oog en oor voor de verhalen die dan klinken. Zo gaan we rijker naar huis dan we kwamen.

 • Kansrijk             
  Gelijkwaardigheid, ontstaat vanuit kansen.

Want, we weten: mensen verschillen. Hebben eigen talenten, uniek potentieel en grote of kleine dromen. Ondanks deze verschillen blijven wij onszelf er steeds weer aan herinneren dat de een niet meer waard is dan de ander. We reiken dan  ook keuzes aan. Kansrijke keuzes die recht doen aan de unieke mogelijkheden en het potentieel dat soms nog verscholen is. Ook helpen we deze keuzes te benutten. Zo bouwen we aan ruimte om iedereen de vruchten te laten plukken van ons onderwijs, ieder op een eigen manier. Dit vanuit de gedachte dat het werkelijk erkennen van talenten en mogelijkheden bijdraagt aan de gelijkwaardigheid in onze maatschappij als geheel.