Ons onderwijs

ANDER ONDERWIJS

 

Onderwijs van de 21ste eeuw
We weten niet precies wat er verwacht wordt van ons in de toekomst. Een van de weinige zekerheden is dat leerlingen moeten leren omgaan met informatie in een samenleving die overspoeld wordt met ICT-toepassingen. OSG Hengelo leidt haar leerlingen op voor het functioneren in de maatschappij van de toekomst. Iedere leerling die in 2023 OSG Hengelo verlaat, zal in zijn of haar opleiding aandacht hebben besteed aan de ontwikkeling van 21ste eeuwse vaardigheden. Onderwijsgevende medewerkers van OSG Hengelo zijn bekend met 21ste eeuwse vaardigheden en weten deze toe te passen binnen het onderwijs. OSG Hengelo ondersteunt innovatief onderwijs.

Ieder talent telt
De term Passend Onderwijs beperkt zich vaak tot de leerlingen die alleen op een reguliere school terecht kunnen als er extra ondersteuning wordt geboden. In deze tijd waarin gepersonaliseerd leren in opmars is en maatwerk voor iedere leerling belangrijker wordt, is passend onderwijs eigenlijk van toepassing op iedereen. De gemiddelde leerling bestaat niet. Iedere leerling heeft zijn eigen achtergrond, vaardigheden en ambities. Er moet ruimte voor ontwikkeling zijn voor iedere leerling en ondersteuning voor iedere leerling die dat nodig heeft. Tegelijkertijd zijn we ons ervan bewust dat het systeem van reguliere diploma’s geen panacee meer is om iedereen een startkwalificatie te bezorgen. Kunnen laten zien wat je kunt is in de toekomst waarschijnlijk belangrijker dan een standaard diploma. Het doel is om het maximale uit een leerling te halen. Een startkwalificatie op papier is nog geen startkwalificatie in de praktijk. Als scholen lossen we dit niet alleen op: ook met het vervolgonderwijs zullen we nauw samen moeten werken om zaken te veranderen waardoor een goede overgang van talent van onze scholen een vervolgstap kunnen maken.

Vakmanschap
Wat wij doen, doet er toe. Wij maken het verschil. Een vakman (of –vrouw) is iemand die zijn of haar vak verstaat. Een kenmerk van vakmanschap is dat iemand veel van de ervaring die nodig is om het vak te verstaan opdoet in de praktijk. Focus op vakmanschap betekent focus op professionalisering. Een professional weet wat er van hem of haar verwacht wordt, hij of zij krijgt ruimte om zich te ontwikkelen in vakmanschap, successen worden gezamenlijk gevierd en men is aanspreekbaar op zijn of haar gedrag en resultaten. Elkaar aanspreken (docent-leerling, docenten onderling, maar ook leerling-docent) om met elkaar te bepalen hoe dingen beter kunnen, zijn vanzelfsprekendheden. Van onze 13 medewerkers verwachten we dat ze vakmensen worden of zijn die hun functie bekwaam en met toewijding uitvoeren. Samenwerkingsgericht en integer. We zijn een duurzame organisatie waar je op een gezonde manier je werk kunt doen in vertrouwen. We geloven er namelijk in dat je je gedurende je hele carrière moet ontwikkelen en altijd bij de tijd moet zijn. In een gezonde organisatie heeft de professional een belangrijke stem. Hij of zij staat iedere dag op de werkvloer. In plaats van het einde van de keten, zou hij of zij het begin moeten zijn.

 

OSG VERBINDT

 

Internationalisering & (wereld)burgerschap
De scholen binnen OSG Hengelo ontwikkelen onderwijsprogramma’s om internationalisering in de volle breedte in de praktijk te brengen. Meertaligheid krijgt extra aandacht. De school waarop onze leerlingen zitten is geen eiland, onze leerlingen en medewerkers nemen hun verantwoordelijkheid voor hun omgeving. Er is behoefte aan mensen die zich bewust zijn van hun rol in de samenleving, mensen die naar elkaar omkijken en die uitdragen dat je samen verder komt dan alleen. Kennis van democratie, grond- en mensenrechten, sociale verantwoordelijkheid en respect voor een diverse samenleving zijn hierin van groot belang. Er is duidelijke aandacht voor burgerschapsontwikkeling in het onderwijsaanbod van onze scholen.

In de directe omgeving
De scholen van OSG Hengelo voelen zich nadrukkelijk verbonden met hun omgeving. We willen een positief onderdeel uitmaken van de wijk en betekenis krijgen. Hiertoe zoeken we allianties in de wijken in de vorm van wijkverenigingen, kunst-, sport- en cultuurorganisaties. We zorgen voor een fysiek en sociaal veilige omgeving voor onze leerlingen, onze medewerkers en ieder ander die zich in of rond de school bevindt. Door samen te werken met zorgpartners, politie en justitie proberen wij incidenten op school en in de wijk voor te zijn. We onderzoeken de mogelijkheid om intensief met het bedrijfsleven samen te werken om aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt beter te laten verlopen. Het College van Bestuur speelt een belangrijke rol in het leggen van school overstijgende verbindingen die OSG Hengelo en de omgeving versterken.

In de onderwijsketen
Op het gebied van nieuwe onderwijskundige en demografische ontwikkelingen verdient het (openbaar) onderwijs een stevige positie in de samenleving waar talentontwikkeling centraal staat. OSG Hengelo wil hierin een nauwe samenwerking met het openbaar primair onderwijs aangaan. Het feit dat het onderwijs in beweging is en dat maatwerk geboden is, omdat ieder talent telt, biedt meerwaarde voor samenwerking. We gaan actief de meerwaarde zoeken van samenwerking met het Openbaar Voortgezet Onderwijs in Twente. Ook eventuele samenwerking met bijzonder voortgezet onderwijs, als dat in het belang van de leerling is, sluiten we niet uit. Tevens gaan we strategische allianties aan met onderwijsinstellingen die potentiële vervolgopleidingen voor onze leerlingen aanbieden. Hierdoor kunnen leerlingen al een indruk krijgen van een vervolgopleiding voordat het keuzemoment daar is.