Formulieren voor Personeel

Formulieren

Op dit moment zijn we bezig alle formulieren voor medewerkers aan te bieden via de Self Service module van ons personeelsinformatiesysteem. Tot die tijd kun je de benodigde formulieren hier downloaden. Mocht je een ander formulier nodig hebben, neem dan contact op met de afdeling Personeelszaken. Zij sturen je graag het juiste formulier toe.

Aanvraagformulier Ouderschapsverlof

Loonbelastingverklaring

PB50 opnameformulier

Spaarverlof overeenkomst

Spaarverlof opnameformulier